A projektről

Digitális témahét 2019. április 8-12.

Projektünk címe: Kortárs költők fogságban – digitális szabadulószoba
A projektet megvalósító osztály: 9.g
Létszám: 33 fő
Tanárok: Kaszás Erzsébet, Kriston Attila, Pálinkás Györgyné
A projekt időtartama: 26 óra
Helyszínek: média terem, informatika terem, iskolai könyvtás, Virányosi Közösségi Ház, illetve a forgatások egyéb helyszínei, bemutatás a C101 teremben
Válogatás a projekt produktumaiból, fotók:
https://escapeszivlapat.wordpress.com/valogatas/

Célunk a kortárs költészet bevonása volt az irodalomoktatásba digitális eszközök segítségével: kortárs versek megismerése, értelmezése, a klasszikus és kortárs irodalom párhuzamainak, folytonosságának, áthajlásainak élményszerű felfedezése, digitális eszközök használata az irodalmi művek témáinak, élményköreinek, toposzainak, archetipikus képeinek, műfajainak stb. megismerésében, megértésében.
A digitális eszközök használatával a tanulók megtapasztalhatták, hogy az irodalom nem (vagy nem csak) történelem, hanem a saját koruk valóságának része.  Láthatták a kortárs szerzők oldalait, blogjait, a közösségi oldalakon megosztott vallomásaikat – akár meg is szólíthatták őket –, napi kritikákat, ajánlókat, vitákat, irodalmi eseményeket, irodalmi díjakat stb., vagyis közvetlen kapcsolatba kerülhettek a kortárs irodalommal

A bázis a Szívlapát c. kötet volt, amely minden tanuló rendelkezésére állt a hét során.
Az intenzív hetet játékosítással és a szövegfeldolgozás különböző módszereinek változataival tettük izgalmasabbá:
– klasszikus (analitikus-kreatív ) szövegfeldolgozási műveletekkel,
– kreatív-produktív szövegfeldolgozási műveletekkel: verbális kreatív feladatokkal, illetve grafikus feladatokkal,
 – multimédiás szövegfeldolgozási műveletekkel: kép-, kiadvány- és videószerkesztéssel.

A projektünk kutatás alapú, probléma alapú és produktív feladatokat is tartalmazott. A diákok számára egész héten rendelkezésre állt az iskolai könyvtár, illetve zavartalanul használhatták az internetes adatbázisokat, közgyűjteményeket.

Tevékenységek, produktumok

1. NAP: A KÖTET

1. óra: Kötetek megkeresése a könyvtárban, csoportalakítás
A napot az iskolai könyvtárban kezdtük. A tanulóknak meg kellett keresniük a Szívlapát kötet előzőleg eldugott példányait. Mindössze annyi információt kaptak, hogy kortárs versek antológiáját kell megtalálniuk. A kötetekben találtak egy lapot a saját és a csoportjuk nevével, ennek alapján kellett megkeresniük egymást. Az óra maradék perceiben az így összeállt négy fős csoportok a könyvtárból kiszabadított kötettekkel a média-, illetve az informatika terembe költöztek.

2. óra: A projekt weboldalát megnyitva a csoportok megkezdték a küldetés teljesítését.
Minden csoportot ez a feladat fogadott:
„Gratulálunk! A küldetés első akadályát sikerrel vettétek, kiszabadítottátok a kötetet a könyvtár fogságából.
A második akadály legyőzése előtt lapozgassátok a Szívlapátot, ismerkedjetek a kötet szerkezetével, alkotóival, olvasgassatok verseket. Erre most fél órátok van.A továbbiakban az alábbi képre kattintás után megnyíló szobában kell megkeresnetek az elrejtett kulcsokat, amelyekkel a küldetéssorozat újabb és újabb lépéseihez juttok. Mindig csak eggyel több kulcsot találtok a sikeres feladatmegoldások után.
Öt napotok van arra, hogy kiszabadítsátok a költőket az ismeretlenség fogságából.
Jó kalandot, sok sikert!”
Az óra utolsó 15 percében minden tanuló megoldotta a kötettel kapcsolatos kvízt:
https://docs.google.com/forms/d/17VqlshU6cLwuupEeiD26tr-sxFI_EqEtSJxtorpdwI8/edit

óra: „Az én versem“
A feladat így szólt: A mentőcsapat minden tagja válasszon ki egy verset a kötetből, amelyik valamiért megtetszett. Mentsük ki ezeket a verseket az ismeretlenség fogságából azzal, hogy megírjátok, miért tetszett!
Miről szól a vers, milyen helyzetről, milyen gondolatokról, milyen érzésekről? Milyen személyes kapcsolatod van a vers üzenetével? Milyen általános emberi üzenetei vannak? Milyen a vers formája, milyen nyelvi-stilisztikai eszközök ragadtak meg? Legalább 15 mondatot írjatok csapattagonként!
Mivel ez egyéni feladat (is), az írásaitok után közöljétek a monogramotokat!”
A feladatot az etherpad.net alkalmazásával kellett megoldani, minden csoport számára külön-külön közös felület állt rendelkezésre.

3. óra: Kreatív írás: „Az én történetem”
A feladat szövege: „Olvassátok el ………………   ……………….  (csoportonként más-más szerző más-más műve) című versét!
Ezt követően a csapat minden tagja írja meg a saját történetét, amely kezdődjön a …………….  (csoportonként más-más) szóval!
A küldetés teljesítésére egy órátok van.
Használjátok a Wordöt, és írásaitokat töltsétek fel a csoport mappájába a Drive-on!
A feladat fejenként 15 pontot ér.
Lehetőségetek van pontrablásra is. Keressétek meg a többi csoport feladatát, és minden további jó megoldásért további 15 pontot szerezhettek. Ennek határideje ma este 20 óra.”

Krusovszky Dénes: Miután   (Miután….)

Vörös István A barátság öregedése (Ha felnövök…)

Kun Árpád Az én konyhám  (Az én konyhám…)

Kántor Péter Mutass nekem  (Mutass nekem…)

Kányádi A tücsök és a hangya  (A róka és a holló)

Jónás Tamás Végképp másnak – (Tavasz)

Garaczi László A villa és a kés  (A toll és a papír)

Pál Dániel Levente Akire érdemes odafigyelni  (Akire érdemes volt odafigyelni)

4. óra: Plakát készítése a kötetről az iskolai könyvtár számára
A feladat: A mai utolsó küldetés: A csoport minden tagja készítsen plakátot a könyvtár számára a Szívlapát c. kötet népszerűsítésére!
Legyen figyelemfelkeltő, nyelvtani-helyesírási szempontból kifogástalan!
Használjátok a
https://www.canva.com/ alkalmazást vagy az InDesignt!
Szép legyen! Akár saját szelfi is lehet a plakáton, kezedben a kötettel 🙂
Munkáitokat PDF formátumban töltsétek fel a csoport mappájába!
A feladat fejenként 15 pontot ér.
PONTRABLÁSOS!

2. NAP: A KÖLTŐ ÉS VERSE

Csoportmunkák

1. óra: Ismerkedés a költővel
A feladat: „A csoportotok mai küldetése: kiszabadítani ……….. (csoportonként más-más) költőt az ismeretlenségből.
Gyűjtsetek információkat az életéről, munkásságáról, köteteiről, esetleges díjairól!
Tájékozódjatok arról, mi foglalkoztatja őt költőként, emberként, miről szólnak a versei, mit írnak mások a verseiről!
Vegyétek igénybe a
közgyűjteményeket, keressetek róla információkat blogokon, közösségi oldalakon, kövessétek őt a Facebookon, nézzétek meg a bejegyzéseit stb.“

Turi Tímea

Lackfi János

Szabó T. Anna

Varró Dániel

Térey János

Tóth Krisztina

Kiss Judit Ágnes

Áfra János

2. óra: Közös prezentáció készítése
A feladat: „Nyissatok a csoport számára egy közös (egymással megosztott) Google Dokumentumot, amelybe beírjátok, bemásoljátok az információkat.
Képeket is gyűjtsetek, mentsétek le azokat, és töltsétek fel a csoport mappájába!
A gyűjtőmunkátok befejeztével állítsatok össze egy 15 diából álló prezentációt, amelyet a csoport mappátokban osztotok meg! Használjátok a Google Slides (Google Diák) alkalmazást!
A feladat 30 pontot ér. A pontokat ti osztjátok majd el egymás között.”

3. óra: VERSEK

A csoportoknak a megismert költő egy-egy versét kellett értelmezniük Google Forms segítségével. Bár a csoport minden tagjának meg kellett oldani a feladatot, lehetőségük volt a megbeszélésre.

Turi Tímea: A légypapír
https://docs.google.com/forms/d/1jFBquFTdbPHoF_zGU8trzxw4ioZc0DCwPFGZ-jxNXyE/edit
Lackfi János: Átitatódás
https://docs.google.com/forms/d/1iELpx1S38g0zzF3A1jx0xRMGhHarVY4gNHU8QrZN9nc/edit
Szabó T. Anna: A csoda
https://docs.google.com/forms/d/161ukcaXTuVOQBqwLgbMu0UIgQl4cECrjFkD4bO01elU/edit
Varró Dániel: (De mit vesződöm én…)
https://docs.google.com/forms/d/1hvSNPPNnZ_YlLLVzJ0vcl5qL97haFSNbkfh6oyBk-MY/edit
Térey János: A gyönyörű gyár
https://docs.google.com/forms/d/1dmr8r70iHgoSGOgkCx6BdykQ87_U49UsK789Ltg30uE/edit
Tóth Krisztina: A tanítvány
https://docs.google.com/forms/d/1ah5hNiM8-bz2X-sHFCySTWIAELPxwpyM7aDIgFqyRKk/edit
Kiss Judit Ágnes: Szó
https://docs.google.com/forms/d/1J2V6KdYC9znQGBxIKyBbVrgMRSDC9UAwAWnev4a07hA/edit
Áfra János: Félreértések kicsiny tárháza
https://docs.google.com/forms/d/1BDBhtc5rsFgz-LRkRrZz7woBz6YvNN6S8IZFaStKVoQ/edit

4. óra: Gondolattérkép a versről
A feladat szövege: „CSOPORTMUNKA
Az imént értelmezett versről készítsetek közösen gondolattérképet! Használjátok a Canva-t!
Válasszatok ki közösen egy gondolattérkép sablont, osszátok meg egymással, és megállapításaitokat illesszétek áttekinthető rendszerbe!
Az elkészült gondolattérképet mentsétek le PDF fájlként, és töltsétek fel a csoport mappába!
A feladatra 30 pontot kaphattok, amit majd egymás között kell elosztanotok.”

5. óra: A versek és a gondolattérképek bemutatása
A két nagyobb csoportban a tanulók elolvasták a többi csoport verseit, a csoportok bemutatták a többieknek a gondolattérképeiket és értelmezéseiket.

3. NAP: VERS ÉS KÉP

Csoportmunkák

1. óra: Előzmények a magyar és világirodalomban (szerelem, hazaszeretet, ars poetica, hit) – a csoport verse témájának megfelelően. Négy csoport az iskolai könyvtárban, négy az interneten kutatott.

2. óra: Előzmények a magyar és világirodalomban (szerelem, hazaszeretet, ars poetica, hit) – a csoport verse témájának megfelelően. Váltás: négy csoport az iskolai könyvtárban, négy az interneten kutatott.
A feladat szövege (csoportonként más-más vers és téma):
„Gyűjtsetek minél több példát a költészetből a téma előzményeire! Fontos, hogy a versek keletkezési idejét feljegyezzétek. Másoljatok/írjatok ki rövidebb, jellemző idézeteket is!
Az első órán az iskolai könyvtárban végezzetek gyűjtést! Jegyzeteljetek, esetleg fotózzatok! Jegyzeteiteket fel kell töltenetek a csoport mappájába.
A második órán internetes adatbázisokban keressetek! Használjátok a közgyűjteményeket! A csoportmappában közös, egymással megosztott Google dokumentumban dolgozzatok!

3. óra: Infografika készítése a gyűjtések alapján
A feladat: „A gyűjtéseitek alapján készítsetek online idővonalat!
Használjátok a
SUTORI online alkalmazást!
https://www.sutori.com/
Helyezzétek időrendi sorrendbe a gyűjtött idézeteket, ismereteket! Adjátok hozzá az idővonalhoz a szerző arcképét, esetleg más érdekes, informatív képeket. Elhelyezhettek az idővonalban lejátszható Youtube videót (pl. egy szép szavalatról), de akár egy rövid kvízt is készíthettek a végére.
PÁRBAN DOLGOZZATOK!
Az idővonalatokat mentsétek le PDF fájlként, és töltsétek fel a csoport mappájába! Szép legyen 🙂
Az idővonalatok megosztási linkjét (“a link birtokában bárki szerkesztheti és kommentelheti) másoljátok be ebbe a dokumentumba:
https://docs.google.com/document/d/1uSU4p32KGgZJNLoaykld9Y77O89uuNvKHemPQFn1BPQ/edit?usp=sharing”

4-6. óra: Dániel András kiállítása

Az osztállyal megnéztük Dániel András kiállítását, ahol két órás interaktív foglalkozáson vettünk részt.
Az eredeti feladat: „Ellátogatunk a Virányosi Közösségi Házba, ahol megtekintjük Dániel Andrásnak a Szívlapát antológiához készített eredeti illusztrációit. Ha lehet, fotózzatok a kiállításon, és fotóitokat töltsétek fel a csoport mappájába!A KÖTETEKET HOZZÁTOK MAGATOKKAL, mert kivételesen otthonra is lesz egy kis feladat. Vigyázzatok rá, és ne felejtsétek el holnap reggel magatokkal hozni!
https://www.facebook.com/events/524724518059001/

Otthoni feladat: Illusztráció készítése
A feladat: „Készítsetek – bármilyen technikával – illusztrációt a csoportotok verséhez!
A munkátokat töltsétek fel a csoport mappájába csütörtök éjfélig!
A feladat 15 pontot ér fejenként.“

4. NAP: „ A végső ütközet kezdete” – PRODUKTUMOK: ÚJSÁG ÉS VIDEÓ

Csoportmunka
A csoportok maguk szervezték meg a munkát. Az újság alapvetően az informatika teremben, a videó a média teremben készült, tehát a csoportok tagjai mindkét termet használhatták.
1. óra: csoporttervek, kollaboráció
2. óra: videó forgatókönyv, újság tervezete
3-5. óra: írás, forgatás – vágás
A feladat szövege:
„A hátralévő időben komoly feladatok várnak rátok, mondhatni a végső csapást kell mérnetek a költők fogvatartóira.

PÁRHUZAMOSAN KÉT összegző produktumot kell létrehoznotok. 
Nektek kell tehát beosztani az időt és a munkát egymás között. 
Mindkét munkával pénteken a  3. óra végére kell elkészülnötök.

1. VERSELŐZETES

Készítsetek verselőzetest a csoport verséből! Tudtok sok mindent már a költőről, elemeztétek a verset, és szerdán még a témához kapcsolódó verseket is gyűjtöttetek! Ötleteljetek együtt, tervezzétek meg, írjátok le, készítsetek egy forgatókönyvet! Aztán a 3-5. órában forgassátok le, és ha jut rá idő, akkor kezdjétek el vágni! Az utómunka péntek délelőtt is folytatódik, tehát ma délután, suli után lehet még forgatni, ha szükséges.

A verselőzetes 90-120 másodperc hosszúságú legyen.
Alább egy példa erre a műfajra:
https://www.youtube.com/watch?v=zSPJA2CJLkI&feature=youtu.be
A kész filmeket töltsétek fel a csoport Drive mappájába!
2. ÚJSÁG
Szerkesszetek egy népszerűsítő kiadványt szövegekkel, képekkel!
Tartalmazza a következőket:
– A kötetről – A Google Formsban adott válaszaitokat megtaláljátok a csoportmappában.
– „Az én versem”  – a csoportagok írásai
– „Az én történetem” – a csoporttagok írásai (jelezve természetesen, hogy melyik vershez kapcsolódtak ezek.
– Egy-két jobban sikerült plakátotok (a PDF-eket képpé alakítva tudjátok beilleszteni az újságba).
– A költőről (használjátok fel a gyűjtött információitokat, a PPT-teket!), legyen róla, esetleg köteteiről természetesen kép is.
– A vers, amit feldolgoztatok és az értelmezéseitek (a Google Formsban megválaszolt értelmezéseiteket megtaláljátok a csoportmappában. Nem lenne rossz ezeket még kiegészíteni, csiszolni.)
– A gondolattérképeitek (A PDF fájlt képpé alakítva tudjátok beilleszteni.)
– Az illusztrációitok
– A hagyományokhoz való kötődés (milyen tematikai előzményei vannak a költészetben a csoportotok által feldolgozott vernek?) (Lásd idővonal)
Képek, idézetek – SUTORI
– képek Dániel András kiállításáról, néhány mondatos beszámoló
– Képek a csoportról (munka közben, illetve csoportkép)
– Új elemként: Önreflexió (az eltelt napokról, sikerekről, esetleges kudarcokról, az együttműködésetekről, mi volt jó, mi nem…)
A kiadványt készíthetitek megosztott Google Docsban, így együttműködve, váltva is tudjátok szerkeszteni.
Úgy kell megszerveznetek a munkát, hogy a média teremben egyidőben csoportonként csak 2-2 fő tud dolgozni a videó szerkesztésén.
Mindkét feladat 30-30 pontot ér a csoportnak.

5. NAP: „ A végső ütközet” – PRODUKTUMOK ÉS BEMUTATÓ
1-3. óra: szerkesztés, forgatás, vágás folytatása
4-5. óra: osztály előtti bemutatás, beszélgetés
A feladat: „Az utolsó küldetés: mutassátok be a munkáitokat az osztály előtt!”

KULCS: https://escapeszivlapat.wordpress.com/kulcs/